Pułapki XXI wieku: Praca i pieniądze to niezależność

Pułapka czwarta: własna praca i pieniądze oznaczają niezależność.

Nie – oznaczają zależność od posiadania pracy i posiadania własnych pieniędzy.

Na początku zależymy jako dzieci od naszych rodziców. Dorastając staramy się być niezależni, lecz przybiera to w dzisiejszych czasach różne formy nowych uzależnień… Uzależnienie od poczucia akceptacji przez innych, od sztucznych ról społecznych i od cudzych systemów wartości.

Uzależniamy się (paradoksalnie) od dążenia do wolności, zamiast zaakceptować że nie jesteśmy sami na świecie i ciągle będziemy zależni od innych czynników.

A dla Ciebie, czym jest praca? Czym są pieniądze? Jak utrata jednego lub drugiego wpłynie na Twoje plany i poczucie własnej wartości?

Pułapki XXI wieku: Znany znaczy wartościowy

Pułapka trzecia: bycie znanym oznacza bycie wartościowym.

Dzisiejsze media faworyzują mechanizm celebryzacji kultury. Oznacza to, że im bardziej dana osoba zaznacza swoją obecność w mediach, tym większą wartość się jej przypisuje. Doszliśmy do sytuacji, w której to ilość lajków na Facebooku definiuje „fajność” lub „niefajność” danej osoby, a nie jej faktyczne dokonania, wiedza, albo twórczość. Nie ma nic złego w byciu popularnym natomiast musimy pamiętać żeby cechy, dokonania i unikalna wartość danej osoby były na pierwszym planie i odgrywały ważniejszą rolę niż jej wartość medialna.

Co dla Ciebie stanowi wartość w drugim człowieku?

Pułapki XXI wieku: Brak czasu = pracowitość

Pułapka druga: Brak czasu = pracowitość.

W dzisiejszych czasach ludzie chwalą się brakiem czasu, tak jakby to było powodem do dumy i wyznacznikiem ciekawego życia. Zamiast efektywnie wykorzystywać swoje godziny pracy, znajdują sobie dodatkowe – pracują po nocach, albo są cały czas powiązani z narzędziami pracy (np. mail służbowy). Zamiast dobrze planować to, na co chcą czas poświęcić, zapełniają „wolny czas” zbędnymi rzeczami. Zamiast być pracowici w określonych godzinach i odpoczywać w innych, przeciągają swoje obowiązki tak, że mają wrażenie ciągłego braku czasu – bo tyle jeszcze rzeczy jest do zrobienia…

Zaplanujcie swój wolny czas!

Pułapki XXI wieku: Sukces materialny = szczęście

Pułapka pierwsza: przekonanie, że sukces materialny jest równoznaczny ze szczęściem.

Większość ludzi podejmuje w swoim życiu decyzję na podstawie tego, co robią inni. Ze względu na pewne wzorce kulturowe, które dominują w dzisiejszych czasach, pragnieniem wielu ludzi zaczyna być bogacenie się. Jednak w głębi duszy, nie dla każdego sukces materialny będzie oznaczał bycie szczęśliwym.
Są więc Ci, którzy po zrealizowaniu swoich ambitnych celów finansowych są w siódmym niebie, oraz ci, którzy w podobnych okolicznościach doświadczają tzw. sukcesu toksycznego.

Odnajdź swoją własną definicję szczęścia.