Pułapki XXI wieku: Praca i pieniądze to niezależność

Pułapka czwarta: własna praca i pieniądze oznaczają niezależność.

Nie – oznaczają zależność od posiadania pracy i posiadania własnych pieniędzy.

Na początku zależymy jako dzieci od naszych rodziców. Dorastając staramy się być niezależni, lecz przybiera to w dzisiejszych czasach różne formy nowych uzależnień… Uzależnienie od poczucia akceptacji przez innych, od sztucznych ról społecznych i od cudzych systemów wartości.

Uzależniamy się (paradoksalnie) od dążenia do wolności, zamiast zaakceptować że nie jesteśmy sami na świecie i ciągle będziemy zależni od innych czynników.

A dla Ciebie, czym jest praca? Czym są pieniądze? Jak utrata jednego lub drugiego wpłynie na Twoje plany i poczucie własnej wartości?

Pułapki XXI wieku: Sukces materialny = szczęście

Pułapka pierwsza: przekonanie, że sukces materialny jest równoznaczny ze szczęściem.

Większość ludzi podejmuje w swoim życiu decyzję na podstawie tego, co robią inni. Ze względu na pewne wzorce kulturowe, które dominują w dzisiejszych czasach, pragnieniem wielu ludzi zaczyna być bogacenie się. Jednak w głębi duszy, nie dla każdego sukces materialny będzie oznaczał bycie szczęśliwym.
Są więc Ci, którzy po zrealizowaniu swoich ambitnych celów finansowych są w siódmym niebie, oraz ci, którzy w podobnych okolicznościach doświadczają tzw. sukcesu toksycznego.

Odnajdź swoją własną definicję szczęścia.